พบ ทั้งหมด 1 รายการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูและยอดขาย ตัวแทนจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ SIGMA

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูและยอดขาย ตัวแทนจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ SIGMA

บริษัท ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ SIGMA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย