Skip to content

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell แบตเตอรี่ Battery Inverter อินเวอร์เตอร์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟถนน เสาไฟฟ้า - tarad.in.th


โซล่าเซลล์-พลังงานจากแสงอาทิตย์
เปิดใช้งานอยู่-8-6-577-อ่านต่อ
เปิดใช้งานอยู่-เปิดทบทวนหลักสูตรฟรี-เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมทุกรุ่น-อ่านต่อ
เปิดใช้งานอยู่-ใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ล้าน%-อ่านต่อ
เปิดใช้งานอยู่-สร้างไฟใช้เองด้วยโซล่าเซลล์ สำหรับสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้-อ่านต่อ
Print

พลังงานทดแทนสัญจร

บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
พลังงานทดแทนสัญจร เหมาะสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ, อบต., โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ที่ต้องการให้ประชาชน เรียนรู้เรื่องโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) สามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้กับชีวิตประจำวันและนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดรวมถึงนำรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ ด้วยหลักสูตรใหม่ 2013สูตรสำเร็จของมืออาชีพรู้ลึกการคำนวน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ทุกคำตอบของความสำเร็จค้นหาได้แล้ว ที่TCT solar-ยินดีให้คำปรึกษา 082-024-1113

http://www.tarad.in.th/images/Solar_cycle_02.jpg
รถแนะนำสินค้า
พร้อมอุปกรณ์ครบ
-
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ TCT Solar 4-20-90 Solar Street light
รถจักรยานสามล้อ
พลังงานแสงอาทิตย์
-
Grid Tie Inverter 500W
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์Gid tie inverter
Model : TCT Solar 4-20-90รหัสสินค้า TCT-2564
-
โซล่าเซลล์ 275,280 W. รุ่นหนีน้ำ สภาพ 99% ประกัน3 ปีฐานตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1แผ่น 1ขา 240-290โซล่าเซลล์ 120 W. Vpm18V.เกรด A รับประกัน 5 ปีฐานตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1แผ่น 1ขา 80-140โซล่าเซลล์ 295 W. เกรด A รับประกัน 12 ปี แรงดีไม่มีตก
โซล่าเซลล์ 275Wattsโซล่าเซลล์ 120 WattsSolar 240 Watts
รหัสสินค้า TCT-2517รหัสสินค้า TCT-2515รหัสสินค้า TCT-2518

ชุดประกอบการอบรมอีกมากมาย< คลิ๊กที่นี่ >
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
1. รู้เรื่อง โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)
หลัการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
2. รู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวนโหลดหลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
3. รู้เรื่อง แบตเตอรี่สำหรับใช้เก็บประจุไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
4. รู้เรื่องเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรีหลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
5. รู้เรื่องสร้างไฟใช้เองภาคทฤษฎี
พร้อมพิสูจน์ของจริง
6. รู้เรื่องสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
7. รู้เรื่องโซล่าเซลล์กับเครื่องปรับอากาศหลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
8. รู้เรื่องโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ำและมอเตอร์ทดสอบการทำงานจริงกับ
9. รู้เรื่องสำรองไฟไว้ใช้ยามฉุกเฉินหลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง

พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ เน้นเนื้อหากว่า 180 หน้า
เนื้อหาในการอบรม
พลังงาน มีหลายรูปแบบ, มาจากไหน ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เอง โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ และหลักการทำงาน ชุดผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Set)
แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
- ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้
- การต่อแผงโซล่าเซลล์ แบบอนุกรม,แบบขนาน,แบบผสม
คอนโทรลเลอร์ (Charge Controller)
- หลักการทำงานของคอนโทรลเลอร์
แบตเตอรี่ (Battery)
- ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่รถยนต์ และ Deep Cycle Battery
- การต่ออนุกรมแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า
- การต่อขนานแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
- การต่อแบบผสมแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันและกระแสไฟฟ้า
อินเวอเตอร์ (Inverter)
- อินเวอเตอร์ชนิด Pure Sine Wave
- อินเวอเตอร์ชนิด Modified Sine Wave
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โหลด)

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสตรง DC เช่น พัดลม หลอดไฟ 12-24V.
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสสลับ AC เช่น ทีวี ตู้เย็น 220V.
การคำนวณชุดโซล่าเซลล์
- ขั้นตอนการออกแบบและคำนวณ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
- ตำแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ขนาดสายไฟสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Wiring Diagram)

ตั้งสูตรการคำนวน
การคำนวนชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ )
การคำนวณชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่ Deep Cycle )
การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( แบตเตอรี่รถยนต์ )
การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( Deep Cycle )
ตั้งโจทน์และทำบททดสอบ
การคำนวนชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ )
การคำนวณชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่ Deep Cycle )
การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( แบตเตอรี่รถยนต์ )
การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( Deep Cycle )
การเชื่อมต่อสายไฟ
การซ่อมแก้ไขแผงโซล่าเซลล์
การบำรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่
ระบบของโซล่าเซลล์ “off-grid system” or battery-based systems
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมสายส่ง (Grid connected หรือ Grid tie solar energy system)


กำหนดเวลาในการอบรม
9.00 - 9.20 น. ลงทะเบียน
9.30 – 10.30 น.
10.30 - 10.50 น. พักทานอาหารว่าง
11.00 – 11.50 น.
12.00 – 12.50 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14. 50 น.
15.00 - 15.30 น.
16.00 - 16.30 น.

สูตรความสำเร็จเพียง: XX,XXX บาท/คน (รวมภาษี)

สถานที่อบรม
เฉพาะที่หน่วย งานของท่าน

สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ
จัดเตรียมผู้ที่สนใจ 50-100 คน
จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จัดเตรียมสถานที่ในการบรรยาย พร้อมเครื่องขยายเสียง (ในที่ร่มกันฝน)
จอภาพ เครื่องฉายภาพ เพื่อประกอบการบรรยาย
(ทฤษฎี)
สถานที่ ตากแผงโซ,เซลล์ และที่จอดรถแสดงสินค้า กลางแดด


บริหารงานโดย
บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ : Tel 0-2932-6535, 0-2932-7363-4, 0-2935-5661-2 โทรสาร 0-2935-5992

สนับสนุนรายการโดย

Meanwell Inverter, แบตเตอรี่ FBDeep Cycle, โซล่าเซลล์ Hanwha Salar, อ.เปี๊ยกพระปิ่นแปด, อ.Olan, อ.เบียร์, อ.จันทิพ, ดร.อ้น
, อ.สรพล
New Page 3New Pag--
บริษัท ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 33/1-2 ซอยลาดพร้าว80 แยก22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
-
พิสิกา รัตนวงศ์พานิช
Tel 081-413-5817
พิสิกา รัตนวงศ์พานิช Tel 081-413-5817
สุกัญญา สิไชย Tel
083-297-6864
สุกัญญา สิไชย Tel 083-297-6864
อาภรณ์ แจ้งหิรัญ
083-297-7120
อาภรณ์ แจ้งหิรัญ 083-297-7120
ธันยพร ชัยปัญญา
Tel 083-134-0425
ธันยพร  ชัยปัญญา Tel 083-134-0425
นิภาวัลย์ พรมโสภา
Tel 081-905-4811
นิภาวัลย์ พรมโสภา Tel 081-905-4811
-
โทรศัพท์: 0-2932-6535, 0-2932-7363-4, 0-2935-5661-2
แฟกซ์: 0-2935-5992--แผนที่--อีเมล: admin@tarad.in.th--
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30น.-17.30 น.
ศูนย์รวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคนไทย
-

ID: thongchat555
ยินดีให้บริการ
- นำคุณเข้ากลุ่มพลังงานทดแทน
(เพื่อนๆเรารอคุณอยู่)
- นำคุณเข้ากลุ่มเพื่อนกาแฟแชร์กันได้ (เพื่อนๆเรารอคุณอยู่)
- ปรึกษาทุกข้อมูลที่ต้องการผ่าน Email: admin@tarad.in.th
- ยินดีให้คำปรึกษาทุกข้อมูลที่ต้องการ ตลอด 24ชม. Tel
082-024-1113
 
Facebook
-
8-6-577
-
สิ่งแรกที่ควรทำก่อนให้คำนวณเรื่องพลังงานทดแทน

1. เลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม และลดโหลดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น  2. กำหนดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน  3.วางแผนสำรองพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ

หากท่านต้องการพิสูจน์การทำงานของผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานทดแทน
พบกับเราได้ที่
>> ศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ( ณ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร็วๆนี้ ) แผนที่
-
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมให้บริการ |
ส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ไปยังที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าที่ใดในโลก

หมวดหมู่หลักค้นหาแบบละเอียด
ค้นหาระดับสูง โดยทำงานตามค่าพารามิเตอร์สินค้าขายดี

พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา TCT-2606-1(40W)
พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา TCT-2606-1(40W)

โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-4 Solar Cell & LED 20W สำรองไฟ3วัน
โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-4 Solar Cell & LED 20W สำรองไฟ3วัน

โคมไฟติดกำแพงสท้อนแสง TCT-2616-8
โคมไฟติดกำแพงสท้อนแสง TCT-2616-8

ปั๊มน้ำบ่อบาดาล+โซล่าเซลล์ ส่งสูง 20 เมตร ท่อ 1นิ้ว
ปั๊มน้ำบ่อบาดาล+โซล่าเซลล์ ส่งสูง 20 เมตร ท่อ 1นิ้ว

ไฟติดกำแพง TCT-2643 LED (พลังงานแสงอาทิตย์)
ไฟติดกำแพง TCT-2643 LED (พลังงานแสงอาทิตย์)


เรามี 602 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
viagra lileviagra soft tab on lineacheter viagra mgpays ou le viagra est en vente librepharmacy cialisviagra naturelprix sildenafilviagra masculinechantillon viagra gratuitparis viagraviagra en indeviagra le vraiviagra se procurerviagras prixlevitra générique forum
tadalafil belgiqueforum tadalafil génériqueacheter du cialis le moins cherlevitra livraison expresslivraison viagra rapideforum viagra sans ordonnancetadalafil mgcialis 10 tarifcialis générique ordonnanceexp clinic viagraéquivalent viagra sans ordonnancecialis en ligneviagra en pharmacie en lignelevitra 20 mg prixacheter du viagra pas cher